SPONSORZY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
W 2024 ROKU

SPONSORZY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
W 2023 ROKU

Sponsorzy i instytucje wspierające w 2022 roku

S E R D E C Z N I E    D Z I Ę K U J E M Y !

Sponsorzy i instytucje wspierające w 2021 roku

DELFINEK CHODZIEŻ

2009-2024

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

DELFINEK CHODZIEŻ