Sponsorzy i instytucje wspierające w 2023 roku

Sponsorzy i instytucje wspierające w 2022 roku

S E R D E C Z N I E    D Z I Ę K U J E M Y !

Sponsorzy i instytucje wspierające w 2021 roku

DELFINEK CHODZIEŻ

2021-2023

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

DELFINEK CHODZIEŻ